Korrupsjon kan anta mange former. Det kan være misbruk av makt i betrodd stilling, bestikkelser, usaklig favorisering, utilbørlig påvirkning eller kameraderi. Advokat Birthe Eriksen er redaktør for boken Å bekjempe et samfunnsonde som er den første samlede framstillingen i sitt slag. Du finner boken her.