Når arbeidsgiver skal vurdere konsekvensene av en granskingsrapport kan det oppstå utfordringer med hensyn til habilitet. Vår egen advokat og partner, Birthe Maria Eriksen, uttaler seg om hvordan man kan unngå slike interessekonflikter.

Les hele artikkelen her.