Stian er ny utreder og ADI Advokater fortsetter å vokse.

Stian har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen med spesialisering innenfor arbeidsrett. Særlig gjelder dette innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, og arbeidsrettslige spørsmål i internasjonal rett. Han skal arbeide som juridisk utreder og bistå vårt team innenfor arbeidslivets rettsforhold.

Les mer om hans bakgrunn og erfaring her.