Svaret på det er nei. Denne uken ble det kjent at TINE meierier handlet i strid med arbeidsmiljølovens regler i forbindelse med håndteringen av et mottatt varsel.

Arbeidsgiver har en plikt til å sikre at alle ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Denne plikten gjelder også når et varsel skal undersøkes og saksbehandles. Derfor blir blant annet valget av undersøkelsesmetode viktig. Det kan for eksempel være i strid med arbeidsmiljøloven å iverksette ekstern gransking, blant annet i form av såkalte faktaundersøkelser.

I dommen fra Trøndelag tingrett uttalte retten at faktaundersøkelsen førte til en belastning for de involverte uten at selve problemet ble løst. Saken burde heller vært løst i virksomhetens samarbeidsorgan. Saken illustrerer dermed at ekstern gransking kan gjøre mer skade enn nytte. Dommen slår også fast at arbeidsgiver må dekke advokatbistand for arbeidstaker ved ekstern varsling.

Dommen er i samsvar med nyere forskning fra AFI på bruken av såkalte faktaundersøkelser i arbeidslivet. Det blir bla. vist til denne forskningsrapporten i dommen. Les mer om saken som er omtalt i FriFagbevegelse her.

Les dommen i sin helhet her

Merk at dommen ikke er rettskraftig enda. Det vil si at den fremdeles kan bli anket til lagmannsretten.