Høringsfristen på notat om implementering av EU direktivet om varsling gikk ut på fredag. Det kom mange interessante innspill og høringssvar om implementering av varslingsdirektivet.

Klikk her for å lese de ulike høringssvarene