Vi er et nisjefirma med særlig kompetanse innen arbeidslivets rettsforhold. Arbeidsrett er et komplekst fagfelt, og det kan oppstå juridiske problemstillinger innen ulike områder. Vår spisskompetanse innen arbeidsrett og tilhørende områder medfører at vi kan skreddersy vår bistand etter en helhetlig forståelse av din situasjon.

Vi kan bistå virksomheter og privatpersoner med rådgivning, konfliktløsing, forhandling, mekling eller søksmål for domstolen.

Arbeidslivets rettsforhold

Ved ansettelse

 • Rekrutteringsprosesser
 • Arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse
 • Konkurransebegrensende avtaler
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Innleie og utleie av arbeidskraft
 • Fortrinnsrett
 • Kvalifikasjonsprinsippet ved offentlige ansettelser

 

I arbeidsforholdet

 • Økonomisk rettigheter: Lønn, feriepenger, forsikringer og pensjon
 • Bonus- og insentivordninger
 • Arbeidstid
 • Rett til permisjon og ferie
 • Krav til arbeidsmiljø og HMS
 • Vern mot diskriminering
 • Rettigheter og plikter ved yrkesskade
 • Sykdom og sykefravær
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Omstilling
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Varsling av kritikkverdige forhold og gransking
 • Forbud mot gjengjeldelse etter varsling
 • Tilsyns- og klagesaker overfor offentlige myndigheter
 • Personvern og GDPR
 • Permittering
 • Hjemmekontor og dekning av arbeidsutstyr
 • Mekling og konfliktløsning ved arbeidslivskonflikter

 

Opphør av arbeidsforhold

 • Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold
 • Omorganisering og virksomhetsoverdragelse
 • Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold
 • Suspensjon
 • Avskjed
 • Forhandling og sluttavtale
 • Prosedyre og tvisteløsning for domstolen
Alt.5