Irene Hagen

Biografi

Irene Hagen har hatt undervisningsstilling i rettslære samt stilling som vitenskapelig assistent og har erfaring som juridisk saksbehandler fra studietiden.

Hun har bistått Domstolkommisjonen med utredningsarbeid for Justis- og beredskapsdepartementet. Hun er sensor i flere juridiske fag.

Som advokatfullmektig har hun særlig arbeidet med forhold knyttet til behandling av personopplysninger. Hun har spesialemne i konfliktmekling, og har prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Hun har også kompetanse innen likestillings- og diskrimineringsrett.

Fagområder

  • Personvern
  • Arbeidslivets rettsforhold

    Kontaktinformasjon

    Telefon: +47 486 00 987

    E-post: ih@adiadvokat.no

    CV