CV Nils Olav-Nøss

CV

2021 – 2022 Personvernombud Handel og kontor i Norge

2015 – 2021 Regionsekretær Handel og kontor i Norge

2008 – 2015 Oljearbeider Archer Well AS Norge

2008 Gruppesekretær fylkestinget

2005 – 2007 Ungdomssekretær i LO Hordaland

    Utdanning

    2022 Master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen

    2018 Arbeidsrett NHH