Oda Sanaker

Biografi

Oda Sanaker er masterstudent ved juridisk fakultet i Bergen på femte studieår. Som innholdsprodusent jobber hun med å lage innhold til ADI sine sosiale plattformer. Hun har erfaring med innholdsproduksjon som praktikant ved utenrikstjenesten i San Francisco og Raftostiftelsen for menneskerettigheter.

Fagområder

  • Innholdsprodusent

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 416 47 529

E-post: os@adiadvokat.no