På oppdrag fra Domstolkommisjonen har advokatfullmektig Irene Hagen kartlagt reglene for mulig føring av dokumentbevis for retten i europeiske land. Utredningsarbeidet inngår som digitalt vedlegg til NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring. Les hele artikkelen her.