Om oss

Du møter et advokatfirma med erfarne advokater.

Vi er et nisjefirma med særlig kompetanse innen arbeidslivets rettsforhold, varsling, gransking, personvern og tvisteforhold.

Kvalifisert juridisk bistand innen disse områdene er ikke mulig uten også å ha bredere juridisk kompetanse. Lang fartstid i advokatbransjen har også gitt oss kompetanse på andre områder. Målet er at du skal få hjelp av advokater med helhetlig forståelse av din situasjon.

Vår virksomhet drives effektivt og med bruk av moderne teknologi. Dette kommer deg som kunde til gode både prismessig og gjennom god og tett oppfølgning.

Oda Sanaker

Oda Sanaker

Innholdsprodusent

Oda Sanaker er masterstudent ved juridisk fakultet i Bergen på femte studieår. Som innholdsprodusent jobber hun med å lage innhold til ADI sine sosiale plattformer.

Dan Femoen

Dan Femoen

Advokat (MNA), Partner

Dan Femoen har solid innsikt i prosesser på alle forvaltningsnivå. Han har bred politisk og faglig bakgrunn innenfor både offentlig og privat virksomhet.

Marie Træland

Marie Træland

Advokatfullmektig (MNA)

Marie Træland startet som advokatfullmektig etter flere år som trainee i ADI. Som advokatfullmektig jobber hun med rådgivning innen arbeidslivets rettsforhold.

Erik Myhr Nilsen

Erik Myhr Nilsen

Advokat (H)

Erik Myhr Nilsen har omfattende erfaring med rettssaker og forhandlinger innenfor arbeidslivet, aksjonærforhold, erstatning og alle typer kontrakter i næringslivet.

Nils-Olav Nøss

Nils-Olav Nøss

Advokatfullmektig (MNA)

Nils-Olav Nøss startet som advokatfullmektig etter flere år som rådgiver. Han har særlig erfaring fra arbeid med personvernspørsmål, individuell og kollektiv arbeidsrett.

Birthe Maria Eriksen

Birthe Maria Eriksen

Advokat (MNA), Ph.d., Partner

Birthe M. Eriksen har vært advokat siden 2001. Som advokat arbeider Birthe M. Eriksen med varsling, gransking og arbeidslivets rettsforhold og personvern.

Irene Hagen

Irene Hagen

Advokatfullmektig (MNA)

Irene Hagen har vært advokatfullmektig siden hun var ferdig utdannet våren 2020. Hun arbeider med rådgivning hovedsakelig innen arbeidslivets rettsforhold, varsling og personvern.

Camilla Nøttveit

Camilla Nøttveit

Advokatfullmektig (MNA)

Camilla Nøttveit startet som advokatfullmektig etter flere år som rådgiver og konsulent. Som advokatfullmektig arbeider hun med rådgivning innen arbeidslivets rettsforhold, varsling, undersøkelser og gransking.

Rolf Bech-Sørensen

Rolf Bech-Sørensen

Advokat (MNA), Partner

Rolf Bech-Sørensen (H) har vært advokat siden 1984 med møterett for Høyesterett fra 1994. Han har bred og sammensatt juridisk og administrativ erfaring som partner i store advokatfirmaer.