Aktuelt

Aktuelt

Habilitet og tillit til private granskinger

Habilitet og tillit til private granskinger

Kan advokater påta seg oppdrag for oppdragsgiver av et granskingsoppdrag etter at konklusjonen foreligger, eller får det betydning for habilitetsvurderingen og tilliten til rapporten som er gjennomført? Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger ble...

Hva utgjør et varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser?

Hva utgjør et varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser?

I desember skal Høyesterett avgjøre hva som er nedre grense for hva som utgjør et varsel. Saken handler om en tillitsvalgt som sendte en epost med kritikk av arbeidsgiver til HR-ansvarlig. Etter eposten mottok den tillitsvalgte en advarsel og ble omplassert til en...

ADI Advokater på LinkedIn