Personvern 

Varsling av kritikkverdige forhold er lovlig og ønskelig – men har varsleren vern mot at hans eller hennes identitet gjøres kjent for den omvarslede? Siden spørsmålet verken er avklart i rettspraksis eller litteratur, har Irene Hagen foretatt en drøftelse av hvordan GDPR regulerer problemstillingen ved intern varsling i privat virksomhet. Les hele artikkelen her.