Arbeidsgivers styringsrett er et sentralt ulovfestet, arbeidsrettslig prinsipp. I henhold til dette prinsippet kan arbeidsgiver foreta en rekke beslutninger som ensidig får betydning for arbeidstakers arbeidsforhold. Der hvor arbeidstaker har varslet i henhold til arbeidsmiljøloven, utløses imidlertid et særskilt rettsvern som påvirker rammene for arbeidsgivers beslutningskompetanse. Temaet for denne artikkelen er forholdet mellom den ulovfestede styringsretten og det særskilte rettsvernet arbeidstaker har ved varsling. Artikkelen er skrevet av Karianne Nilsen Eidsheim og Birthe M. Eriksen og baserer seg på Eidsheim sin avsluttende masteroppgave fra 2017. Les hele artikkelen her.