Fra og med 1. januar 2022 er det innført en rekke nye lovregler. På arbeidsrettens område bør du som arbeidsgiver eller arbeidstaker vite om disse endringene.

Bedre vern mot arbeidslivskriminalitet

For å styrke oppfølgingen av arbeidslivskriminalitet har lovgiver innført endringer på tvers av rettsområder, herunder arbeidsmiljøloven, straffeloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven. Særlig viktig er endringene i straffeloven som har fått nye lovbestemmelser om lønnstyveri og grovt lønnstyveri i strl. §§ 395 og 396.

Ifølge lovbestemmelsene omfatter lønnstyveri et bredt spekter av situasjoner der arbeidsgiver med viten og vilje beriker seg av arbeidstakers lønn eller godtgjøring.

Hva betyr det for deg?

Fra og med årsskiftet er du som arbeidstaker bedre beskyttet mot at arbeidsgiver begår lønnstyveri. Dette omfatter situasjoner der du som arbeidstaker ikke har fått lønn i det hele tatt, eller dersom lønnen din er for lav sammenlignet med arbeidsavtalen din, eller det som følger av loven.

Trenger du bistand? Ta kontakt med en av våre eksperter på arbeidslivets rettsområder:

Advokat Dan Femoen. E-post: df@adiadvokat.no

Advokatfullmektig Irene Hagen. E-post: ih@adiadvokat.no

Advokat og partner Birthe Maria Eriksen: E-post: bme@adiadvokat.no