Hva kan din arbeidsplass om varsling? Er du usikker på om dere har rutiner som kan ivareta både den som varsler og den som blir varslet om?

På dette kurset kan dere som ledere, ansatte eller hele arbeidsplassen, få praktiske tips og nyttig kunnskap rettet mot de konkrete utfordringen som kan oppstå på ulike stadier i en varslingssak. Dette gjelder enten dere er en privat, offentlig eller frivillig sektor.

Noen sentrale tema og problemstillinger på dette området er:

  • Hva er varsling og alminnelig ytringsfrihet i arbeidslivet?
  • Hva utløser varsling?
  • Hvem er varslerne
  • Rettsvern for arbeidstaker som varsler, er omvarslet eller vitne/kollega
  • Varslingsprosessen og gjengjeldelsesprosessen
  • Organisasjonspsykologiske mekanismer som utløses ved varsling
  • Konsekvenser av at varsler ikke blir håndtert forsvarlig
  • Rettslige virkemidler
  • Sentrale roller og ansvar i den konkrete virksomhet