Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker? Hva plikter du som arbeidsgiver i forbindelse med ansettelse, for ansatte i arbeidsforholdet eller ved opphør av arbeidsforholdet. Dette er tema du og dine kolleger kan lære mer om på dette kurset.