Hvilke regler gjelder for personvern i Norge i dag? Og hvilke opplysninger er beskyttet av disse reglene?

På dette kurset kan du bestille et skreddersydd opplegg der du kan velge mellom ulike problemstillinger som:

  • Grunnleggende krav til håndtering av opplysninger om ansatte.
  • Kontrolltiltak i arbeidslivet
  • Ved saksbehandling av mottatte varsler
  • Forholdet mellom personvernlovgivningen/GDPR og forvaltningslovens regler om innsyn mv.