En journalist krevde innsyn i en varslingrapport skrevet av advokater fra et eksternt advokatfirma i forbindelse med en varslingssak i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Da han fikk avslag fra både Fylkeskommunene og Statsforvalteren tok han kontakt med Sivilombudet som jobber med å kontrollere den offentlige forvaltningen. Etter å ha vurdert saken er konklusjonen klar. Begrunnelsen for avslaget var mangelfull, og bygget på feil lovforståelse. 

Offentlighetsloven § 11 krever at det offentlige skal vurdere å gi innsyn selv om de etter loven kan nekte slikt innsyn. Denne såkalte merinnsynsvurderingen skal bygge på en avveiing mellom hensyn som taler for og mot innsyn.

Ifølge Sivilombudet har Statsforvalteren begrenset vurderingen av sitt endelige avslag til å se på om Fylkeskommunen baserte vurderingen på saklige og relevante kriterier. Hensynet til det kommunale selvstyre fikk her avgjørende vekt. Ifølge Sivilombudet kan dette imidlertid ikke få avgjørende betydning ved allmennhetens innsyn i offentlige dokument. Retten til innsyn kan altså ikke variere avhengig av hvilken kommune man er bosatt i.

Du kan lese hele saken på sivilombudets nettsider her.