Ytringsfrihetskommisjonens rapport som nå skal på høring ble presentert under Arendalsuka 2022. Kommisjonen har utredet de juridiske, sosiale, teknologiske og økonomiske rammene for ytringsfriheten i dagens norske samfunn. Rapporten kommer med flere anbefalinger til tiltak for å styrke ytringsfriheten i Norge.

Advokat Birthe Maria Eriksen deltok i viktig debatt hos FAFO. I samtalen om ytringsfrihet for offentlige ansatte deltok også seniorrådgiver hos Sivilombudet, Karen Aronsen og advokat og leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas.

På sin Facebook-side omtaler Fafo arrangementet slik:

«Det har aldri vært lettere å ytre seg offentlig, for eksempel gjennom bruk av sosiale medier. Og samtidig så vanskelig for mange. Ansatte i offentlig sektor opplever dårligere ytringsbetingelser enn arbeidstakere i privat sektor. Hvorfor er det slik? Og hva er konsekvensene?

Offentlig ansatte forvalter våre felles verdier, og vi er alle avhengig av at det ikke sløses med midler og at elever, pasienter og brukere behandles på en god måte. På dette seminaret presenteres ny undersøkelse fra Fafo, av:

* Anne Mette Ødegård
* Sissel C. Trygstad

I den påfølgende samtalen om ytringsfrihet for offentlige ansatte møter du:

* Seniorrådgiver hos Sivilombudet, Karen Aronsen.
* Advokat og ekspert på varsling, Birthe Maria Eriksen
* Advokat og leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas».

Se sendingen her

Her kan du lese hele rapporten