Datatilsynet ga arbeidsgiver kr 250.000 i bot for å ha videresendt innkommende e-poster fra syk medarbeider til avdelingsleder. Tilsynet kom til at dette utgjorde brudd på medarbeiders personvern.

Det du som arbeidsgiver bør gjøre for at slike videresendinger likevel skal være lovlige er å:

  • Ha e-postrutiner som ivaretar personvernet
  • Ha arbeidsavtale eller retningslinjer om at virksomhetens e-post bare skal brukes til forhold som gjelder virksomheten
  • Varsle arbeidstaker og gi mulighet til uttalelse før iverksettelse av videresending