Etter en rekke avsløringer i NRK om varslinger og feil i Forsvaret knyttet til seksuell trakassering, maktmisbruk og overtramp, bestilte Forsvaret en gransking fra konsulentselskapet PwC.

Totalt har 25 personer som har stått bak kritikkverdige forhold fått tilbud om etterlønn, viser innsyn NRK har gjort basert på forhold omtalt i granskingsrapporten.

Siden 2018 har Forsvaret gitt sluttpakker til 15 ansatte som de selv mente kunne sparkes på grunn av straffbare forhold. De ble tilbudt etterlønn og bonuser for å frivillig slutte.

Advokat Birthe Eriksen hos ADI Advokater AS mener det kan være riktig å bruke sluttavtaler i noen tilfeller.

Samtidig sier hun dette om signaleffekten slike sluttpakker kan gi ut i samfunnet – når de gis til personer involvert i f.eks. straffesaker.

– Den største risikoen er at borgerne mister tillit til forsvarets evne til å håndtere alvorlige saker om kritikkverdige forhold. Dette kan igjen få konsekvenser for eksempel for rekruttering av særlig kvinnelig personell, sier Birthe Eriksen.

Eriksen tror det kan være grunn til å revurdere i hvilke saker man tilbyr sluttavtaler med etterlønn.
– På bakgrunn av PwC-rapporten og NRK sitt innsyn, bør derfor Forsvaret være åpne på at man vil gjennomgå sin praksis for å sikre at denne er i samsvar med gjeldende verdier og relevant regelverk, sier Eriksen.

 

Les mer om saken på NRK.no

Forsvaret ga sluttpakke til 15 ansatte som hadde vært involvert i straffesaker – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet