Virksomheters adgang til å engasjere arbeidskraft gjennom innleie fra bemanningsforetak begrenses fra 1. april 2023. Det er klart etter at Stortinget vedtok regjeringens forslag om nye regler for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Vedtaket innebærer en innstramming i reglene og er begrunnet i regjeringens mål om å sikre hele, faste og direkte stillinger.

Dette er de mest sentrale lovendringene:

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved «arbeid av midlertidig karakter» i arbeidsmiljøloven § 14-12 oppheves. Dette innebærer at innleie fra bemanningsforetak først og fremst vil være aktuelt ved vikariater.
  • Departementet skal fastsette en forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Det er foreslått en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang for innleie av helsepersonell og for innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.
  • Innleide arbeidstakere skal, etter avtale med tillitsvalgte, ha rett til fast ansettelse etter tre år.

Reglene trer i kraft 1. april 2023. For inngåtte kontrakter er det lagt inn overgangsregler på tre måneder slik at reglene først gis virkning fra 1. juli 2023.

Trenger du bistand med bemanning og valg av tilknytningsform i din virksomhet? Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre advokater.