CV Irene Hagen

CV

2020  ADI Advokater: Advokatfullmektig

2017 – Høgskolen i Innlandet: Sensor/Oppgaveretter for bachelorstudiet i rettsvitenskap

2019 – 2020 Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: Vitenskapelig assistent

2019 Advokatfirmaet Thommessen, avdeling arbeidsliv: Trainee

2018 DNB-advokatene: Summer Legal Intern

2016 – 2017 Lillehammer videregående skole: Faglærer i rettslære 2

2014 – 2017 Gatejuristen Innlandet: Studentkoordinator og saksbehandler

Utdanning

2019     Master i rettsvitenskap