CV Leonora Hjelle

CV

  • Politisk rådgiver for Vestland Arbeiderparti sin fylkestingsgruppe, 2020-2022
  • Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, 2019-2023
  • Fraksjonsleder for utvalg for barnehage, skole og idrett og digitale medier rådgiver for Arbeiderpartiet, 2021-2023

    Utdanning

    • Organisasjon og ledelse, årsstudium, Høyskolen Kristiania, 2021-22
    • Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, høsten 2022 – DD