CV Marie Træland

CV

2023-  ADI Advokater: Advokatfullmektig
2021 – 2023 ADI Advokater: Trainee
2021 Prosjektmedarbeider i plan- og bygningsetaten
2017 – 2020 Førstekonsulent i Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
20172018 Studenttillitsvalgt i NTL Ung Bergen

Utdanning

2023 Master i rettsvitenskap
2017 Bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap