Rolf Bech-Sørensen

Biografi

Rolf Bech-Sørensen (H) har lang og bred erfaring med å prosedere sivile saker for domstolene innen et bredt spekter sakstyper. Bistanden omfatter både virksomheter og privatpersoner. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994. 

Han har hatt en rekke styreverv innen bransjer som samferdsel, forsikring, produksjon, handel og håndverk. Han har også forelest og skrevet artikler. 

I ADI Advokater arbeider han særlig med tvister og prosedyre og annen juridisk bistand.  

Fagområder

  • Tvister og prosedyre
  • Annen juridisk bistand

    Kontaktinformasjon

    Telefon: +47 91 37 47 32

    E-post: rbs@adiadvokat.no

    CV