Camilla Nøttveit

Biografi

Camilla Nøttveit har spesialisering i kollektiv og individuell arbeidsrett og videreutdanning innen organisasjonspsykologi.

Etter studietiden har Nøttveit arbeidet med rådgivning i arbeidstakerorganisasjon. Hun har også erfaring som konsulent i større omstillings- og nedbemanningsprosesser, samt individuelle oppsigelsessaker. Nøttveit har vært underviser i rettsvitenskap, og har omfattende erfaring som kurs og foredragsholder. Hun har også erfaring som arbeidslivskyndig meddommer.

Som advokatfullmektig i ADI skal hun særlig jobbe med varsling, undersøkelser og gransking.

Fagområder

  • Varsling
  • Arbeidslivets rettsforhold

    Kontaktinformasjon

    Telefon: +47 909 96 567

    E-post: cn@adiadvokat.no

    CV