CV Camilla Nøttveit

CV

2022 –               ADI Advokater: Advokatfullmektig

2015 – 2022      Delta: Rådgiver

2014 – 2015      Foreldrepermisjon

2013 – 2014      Hordaland Fylkeskommune/Fana gymnas – Lektor og underviser i rettslære

2013 – 2014      Hordaland Fylkeskommune/Eksamenskontoret – sensor ved muntlig eksamen i rettslære og samfunnsfag

Utdanning

2020        Samspill og ledelse. Organisajonspsykologi

2010         Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap