Lovgiver forutsetter at kompetansenivået må heves i samfunns- og arbeidslivet. Vi har omfattende erfaring med å lage og å holde kurs og foredrag som er spesialtilpasset den enkelte målgruppe: Arbeidsgivere, ledere, styrer, folkevalgte, fagforeninger, tillitsvalgte, kontrollutvalg, faggrupper mv. Se nærmere informasjon i vår kurskatalog.