Varslingsskolen

Introduksjon til varslingsskolen

Hva er varsling? 

Krav til varselet 

Arbeidstakers rett og plikt til å varsle

Grensen mellom varsel og kritikkverdige forhold

Sammenhengen mellom aml. §2A-6, 2A-5 og 2A-4

«Ikea-dommen»

Aml. § 2A-6

Aml. § 2A-2

Aml. § 2A-3 første ledd 

Aml. § 2A-3 annet ledd

Sammenhengen mellom Aml.2A-3 første og annet ledd

Birthe M. Eriksen

Som advokat arbeider Birthe M. Eriksen særlig med varsling. Hun har svært bred kompetanse innen alle sider av varsling. Etter sin ph.d. fra 2016 om varsling har hun vært medlem av Varslingsutvalget som avga NOU 2018: 6. Eriksen har også bistått som advokat i et stort antall varslingssaker. Videre har hun bistått virksomheter som har mottatt et varsel, bistått varsler og omvarslet (den varselet er rettet mot) med arbeidsrett og personvern.

Hun har tilleggsutdannelse fra BI innen ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg til å være advokat, har hun en bistilling som forsker og foreleser ved Oslo Met. Hun har omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.

Bestill kurs eller foredrag

Er det ønskelig med opplæring innen andre tema og problemstillinger knyttet til arbeidslivets rettsforhold enn det som fremkommer av listen ovenfor, er det bare å ta kontakt.

Ønsker du kurs eller foredrag som er særlig tilpasset konkrete utfordringer som virksomheten står overfor, er dette også mulig.