Hvordan hindre at vi som granskere ender opp med både lovgivende, utøvende og dømmende makt i våre hender? Advokatene våre Rolf Bech-Sørensen og Birthe Maria Eriksen tar for seg ulike problemstillinger ved private granskinger. Les hele artikkelen her.