Habilitet og tillit til private granskinger

Habilitet og tillit til private granskinger

Kan advokater påta seg oppdrag for oppdragsgiver av et granskingsoppdrag etter at konklusjonen foreligger, eller får det betydning for habilitetsvurderingen og tilliten til rapporten som er gjennomført? Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger ble...
IKEA-saken: Ny avgjørelse fra Oslo tingrett

IKEA-saken: Ny avgjørelse fra Oslo tingrett

Mandag denne uken kom dommen fra Oslo tingrett i den mye omtalte IKEA-saken. Her er mange spennende og viktige arbeidsrettslige problemstillinger til behandling. Saken omhandler en ansatt i IKEA som ble fratatt sine verv som hovedverneombud og senere avskjediget....
Gransking – privat gransking

Gransking – privat gransking

Hvordan hindre at vi som granskere ender opp med både lovgivende, utøvende og dømmende makt i våre hender? Advokatene våre Rolf Bech-Sørensen og Birthe Maria Eriksen tar for seg ulike problemstillinger ved private granskinger. Les hele artikkelen her.