En evaluering av varslingsprosessen har avdekket flere interne feil i varslingssaken ved Måløy videregående skole. Nå erkjenner Vestland fylkeskommune grunnlag for oppreising til flere av lærerne. Fylkeskommunen bør bruke saken til organisasjonsmessig læring, sier ekspert på varslingssaker og advokat Birthe M. Eriksen. Les hele saken her.