– Politietterforsker Kenneth Berg har kjempet fra 2015-2022 for at denne saken skulle få sin rettmessige avslutning. Nå har nok en alvorlig straffesak fått sin rettmessige dom, sier Birthe Eriksen som var advokat til varsleren.

Nå står Monika-saken og Osen-saken som vitnesbyrd for at vi trenger modige ansatte i justis-sektoren som tør å stille kritiske spørsmål og som står opp for enkeltmenneskers rett på «justice» når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter, sier Eriksen.

Avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg finner du her

Les omtalen av saken her