Varsling: Lærere får erstatning etter mobbesak

Varsling: Lærere får erstatning etter mobbesak

En evaluering av varslingsprosessen har avdekket flere interne feil i varslingssaken ved Måløy videregående skole. Nå erkjenner Vestland fylkeskommune grunnlag for oppreising til flere av lærerne. Fylkeskommunen bør bruke saken til organisasjonsmessig læring, sier...
Arbeidslivets rettsforhold

Arbeidslivets rettsforhold

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker? Hva plikter du som arbeidsgiver i forbindelse med ansettelse, for ansatte i arbeidsforholdet eller ved opphør av arbeidsforholdet. Dette er tema du og dine kolleger kan lære mer om på dette kurset.
Personvern på 1-2-3

Personvern på 1-2-3

Hvilke regler gjelder for personvern i Norge i dag? Og hvilke opplysninger er beskyttet av disse reglene? På dette kurset kan du bestille et skreddersydd opplegg der du kan velge mellom ulike problemstillinger som: Grunnleggende krav til håndtering av opplysninger om...
Dette må du vite om varsling

Dette må du vite om varsling

Hva kan din arbeidsplass om varsling? Er du usikker på om dere har rutiner som kan ivareta både den som varsler og den som blir varslet om? På dette kurset kan dere som ledere, ansatte eller hele arbeidsplassen, få praktiske tips og nyttig kunnskap rettet mot de...