Nylig ble det avsagt en kjennelse i Romerike og Glåmdal tingrett som avklarte prinsipielle spørsmål vedrørende søksmålsfristene.

I saken krevde arbeidstakerne godtgjørelse for den korrekte og presise oppsigelsesperioden. Partene var altså enig i selve oppsigelsen, men de var uenig om når oppsigelsen var gitt.

Etter arbeidsmiljøloven § 17-4 jf § 17-3 må søksmål om erstatning ved tvist om oppsigelse fremmes senest seks måneder beregnet enten etter forhandlingenes avslutning eller hvis det ikke er forhandlet, fra tidspunktet oppsigelsen fant sted.

Tingrettens konkluderte med at kravet om lønn i den presise oppsigelsestiden måtte avvises fordi fristen var oversittet. I sin begrunnelse skriver tingretten at reglene om søksmålsfristen i aml. § 17-4 jf. § 17-3 også gjelder der det er spørsmål om hvilket oppsigelsestidspunkt som skal ligges til grunn, selv om oppsigelsen i seg selv er uomtvistet.

Det betyr at dersom du som arbeidstaker må forholde deg til søksmålsfristene også når det er uenighet om når du mottok oppsigelsen.

Arbeidstakerne ble bistått av Mette Hovik, advokat i LO.

Les hele avgjørelsen her.