Som en del av en interdisiplinær gruppe, leverte Rolf Bech-Sørensen og Birthe Maria Eriksen en høringsuttalelse til Advokatforeningens utkast til nye retningslinjer for private granskinger.

Uttalelsen ble utarbeidet i fellesskap med forskere med bakgrunn fra sosiologi, sosialantropologi, ledelse, organisasjonsteori og  juss. Samtlige var forfattere av den fagfellevurderte boken, Faktaundersøkelser – et hybrid konfliktvåpen på norske arbeidsplasser som kom ut på Gyldendal forlag i 2021.

Høringsuttalelsen er gruppens bidrag til arbeide med de av nye retningslinjer for private granskinger. Den er basert på den forskning og den erfaring gruppen samlet har. Mange yrkesgrupper tilbyr tjenester knyttet til undersøkelse/granskning av mulige kritikkverdige forhold etter varsler. Det er bare Advokatforeningens medlemmer som har egne retningslinjer for granskinger. Da dette er et marked som er raskt voksende, er det særlig viktig at retningslinjene holder en kvalitetsmessig standard som gjør dem egnet til å ivareta rettsvernet til samtlige involverte.

Fristen for å sende inn høringssvar var 15. juni 2022.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen:

Her er forslaget fra utvalget som ble sendt til høring og som uttalelsen gjelder: