– Jeg mener vi kan se på Martin Luther som en av de store varslerne, sier Birthe Maria Eriksen. Som advokat og professor i varsling, blir Eriksen stadig invitert til å snakke om teamet i ulike sammenhenger. Nylig ble hun spurt om å været med i en samtale med «Hovedstaten» et tv-magasin der Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp snakker med ulike personer om dagsaktuelle spørsmål. I Hovedstaden velger Torp intervjuobjekter han er nysgjerrig på eller samarbeider med til daglig.

Hele sendingen finner du her.