Varslingsdagen 2022 nærmer seg. Konferansen arrangeres av advokat Birthe Maria Eriksen og professor Stig Berge Matthiesen med støtte fra stiftelsen Fritt Ord. På vegne av arrangørene inviterer ADI Advokater til Varslingsdagen og vi håper du vil delta, enten digital eller fysisk. I den forbindelse har vi opprettet et nytt menypunkt i hovedmenyen på hjemmesiden vår, kalt «Varslingsdagen». Her finner du hele programmet og påmeldingsskjema.