Hva innebærer egentlig arbeidsgivers aktivitetsplikt ved mottak av varsler fra ansatte?

Dette er temaet for foredraget som advokat og partner, Birthe Maria Eriksen, skal holde på HR-konferansen for offentlig sektor 2023. Konferansen er en nasjonal møteplass for alle som jobber med HR og ledelse i offentlig sektor og arrangeres av HR-Norge.

På spørsmål fra HR-Norge har Birthe skrevet mer om temaet som hun skal holde foredrag om. Du kan lese mer om:

  • hvordan kan man sikre at varsler blir ivaretatt og sikres et forsvarlig arbeidsmiljø.
  • hvordan man skal skille mellom reel varsling av kritikkverdig forhold og «sladring» på grunn av misnøye.
  • potensielle fallgruver arbeidsgiver må passe seg for i varslingssaker.

Les hele artikkelen her.