Den 23. november ble Varslingsdagen 2022 endelig gjennomført. I lokalene på Handelshøyskolen BI var det rigget for et heldagsseminar med varsling som overordnet tema. ADI-advokat Birthe Maria Eriksen og professor Stig Berge Matthiesen var arrangørene bak det hele.

Takket være dyktige foredragsholdere fra ulike fagdisipliner ble mange aspekt ved varsling dekket. De gikk gjennom hva varsling er og snakket om varsling som den lojale handling. I varslingssaker er menneskene helt avgjørende for at varsel bringes frem. To varslere delte sine erfaringer. Vi fikk høre at arbeidsgivers håndtering av varselet har stor betydning. Håndtering av varsel kan gjøres på ulike måter og vi diskuterte blant annet gransking og faktaundersøkelser.

Noen varsel har stor samfunnsmessig betydning. Da kommer ofte media på banen, men samspillet og utfordringene er mange, ikke minst fordi varslingsprosessene ofte varer over lang tid. Dette ble diskutert på slutten av dagen før konferaniser Birthe Maria Eriksen rundet av konferansen.

På vegne av arrangørene vil vi si tusen takk til alle som fulgte med fysisk og digitalt. Vi ønsker også å rette en stor takk til Stiftelsen Fritt Ord som støttet arrangementet.

Konferansier og foredragsholder, Birthe Maria Eriksen.

To varslere. Tidligere distriktssjef i Sivilforsvaret, Anne-Margrete Bollmann og spesialetterforsker i Vest PD, Kenneth Berg.

Professor og medarrangør Stig Berge Matthiesen.

Advokat, nemndsleder/mekler og foredragsholder, Merete Akerø-Kasongo.

Birthe Maria Eriksen, journalist Astrid Dalehaug Norheim og leder av Politiets Fellesforbund, avd. Vest Ørjan Hjortland.

Fornøyde foredragsholdere og bidragsytere etter vel gjennomført konferanse.