Hvordan håndtere og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Saker om seksuell trakassering preger fortsatt nyhetsbildet. I bransjer med stor kjønnsubalanse, kan saker som omhandler seksuell trakassering ofte knyttes til likestillingsspørsmål, da kvinner er mer utsatt for slik atferd enn menn. Seksuell trakassering er sammen med kjønnsdiskriminering, derfor egnet til å negativt påvirke målet om å sikre like muligheter for begge kjønn i arbeidslivet. Tiltak for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen omfattes av plikten til internkontroll, selv om dette ikke nevnes spesifikt. Temaet bør derfor være en del av arbeidsgivers systematiske HMS-arbeid.

Hva lærer du?

  • Grensen for seksuell trakassering – hvor går den?
  • Hvordan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?
  • Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

Hvem passer seminaret for?

Ledere, HR – ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og andre som har personalansvar.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret finner sted i våre nye lokaler i Kanalveien 11, 5068 Bergen mandag 15. mai kl. 08.30 – 09.30. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser. Om du har spørsmål på forhånd kan du sende dem til os@adiadvokat.no. Frokost serveres fra kl. 08.00