Gjør dere nok for å forhindre at ansatte utsettes for seksuell trakassering? ​​

Alkoholservering øker risikoen for seksuell trakassering, noe som gjør ansatte i overnattings- og serveringsbransjen spesielt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra gjester. Som arbeidsgiver har man en lovpålagt plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen.Arbeidstilsynet fører jevnlig tilsyn med bransjen, men har likevel funnet brudd på regelverket i mer enn halvparten av sine tilsyn.

På kurset går vi gjennom hva du som arbeidsgiver bør gjøre for å oppfylle målsetningen om at alle ansatte skal ha det trygt på arbeidsplassen. 

Hva lærer du?  
Hvor går grensen for seksuell trakassering? 
Når har arbeidstaker rett og plikt til å varsle? 
Hvilket ansvar har arbeidsgiver for å forbygge og håndtere? 


Informasjon ​
Tid og sted: digitalt kurs torsdag 14. september 2023. ​
Fra kl. 12.00 til kl. 16.00.  ​
Pris kr. 1900,- 
Deltakere mottar kursbevis etter endt kurs.  ​ ​
Spørsmål om kurs? Ta kontakt på telefon + 47 90 99 65 67