Nils Olav-Nøss

Biografi

Nils-Olav Nøss har spesialisert seg innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett, med særlig fokus på EØS-rettslige problemstillinger. Han har erfaring som personvernombud i en arbeidstakerorganisasjon, og har også bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, som folkevalgt og styremedlem i en rekke selskaper. I tillegg har han hatt en rekke verv i ulike organisasjoner i frivillig sektor. Nøss har drevet kurs og opplæring innenfor arbeidsrett og personvern, og har også erfaring som arbeidslivskyndig meddommer.

Fagområder

  • Personvern
  • Arbeidslivets rettsforhold

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 95 20 26 27

E-post: non@adiadvokat.no

CV