I en kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett (LH-2022-20804) den 15.02.22 som gjaldt krav om bevistilgang i sak om oppsigelse i offentlig tjenesteforhold, kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å gi pålegg om bevistilgang.

Arbeidstakeren krevde tilgang til varslinger han selv hadde inngitt til arbeidsgiver i perioden 2014-2021. Kravet ble ikke tatt til følge av tingretten, og anke til lagmannsretten ble forkastet. Så lenge arbeidsgiver ikke har kjennskap til andre varslingsaker enn dem som det allerede er gitt innsyn i, og arbeidstakeren ikke kan, eller vil, spesifisere nærmere hva det er han er ute etter å få fremlagt, kan lagmannsretten ikke se at det er grunnlag for å pålegge arbeidsgiver å gjøre søk eller manuelle leteoperasjoner. Spesifikasjonskravet var ikke oppfylt.