Stortinget øker arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringsperioden fra 10 til 15 dager. Endringen vil gjelde for alle permitteringer der første permitteringsdag er 1. mars eller senere.

Før permitteringen starter, betaler arbeidsgiver lønn som vanlig fra man varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt 14 dager).

Når permitteringen starter, har arbeidsgiver lønnsplikt. Da skal arbeidsgiver betale lønn til den permitterte fra første dag av permitteringen. Fra og med 1. mars 2022 har arbeidsgiver 15 dagers lønnsplikt.