Endringer i reglene for hjemmekontor

Endringer i reglene for hjemmekontor

Regjeringen har gjort endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Disse trer i kraft 1. juli 2022. Endringene innebærer blant annet at særreglene om arbeidstid ved såkalt hjemmekontor oppheves. Begrunnelsen er at det også er et behov for å verne...