Regjeringen har gjort endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Disse trer i kraft 1. juli 2022.

Endringene innebærer blant annet at særreglene om arbeidstid ved såkalt hjemmekontor oppheves. Begrunnelsen er at det også er et behov for å verne arbeidstakeren mot en uforutsigbar arbeidstid på hjemmekontor, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Derfor gjør arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven seg gjeldende også her. Formålet med arbeidstidsreglene er at å sikre at arbeidstiden ikke går på bekostning av helsemessige og sosiale interesser.

Les mer om hva endringene omfatter her