Rianne Vogels gikk til sak mot sin arbeidsgiver Papillon etter at hun ble oppsagt fra stilling som leder for økonomi og strategi.
Vogels hadde ytret seg kritisk om transpersoner i samfunnsdebatten.

Vogels, som er representert av advokat Birthe Maria Eriksen og advokatfullmektig Nils-Olav Nøss i ADI Advokater, vant frem på alle punkter i Hordaland tingrett.
Retten mener det ikke foreligger brudd på lojalitetsplikten, og at oppsigelsen av Vogels derfor ikke var saklig begrunnet.

Papillon dømmes til å betale erstatning til Rianne Vogels på kr. 60.000 innen to uker, samt sakskostnader på kr. 537.514.
Dommen er ikke rettskraftig.

Mer om saken:
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/rianne-vogels-vant-oppsigelsen-var-usaklig/15658515/

Trenger du bistand i forbindelse med oppsigelse i arbeidsforhold, ta kontakt med en av våre advokater her:

https://adiadvokat.no/omoss/